Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Aktuality

 
 
 
Pozývame všetkých budúcich škôlkarov
a ich rodičov 
na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
krorý sa bude konať 
dňa 26.4.2017 v budove MŠ Čab
v čase od 15.00 do 16.30 hod. 
 
Čaká na Vás prehliadka materskej školy a rôzne aktivity pre deti.
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU !
 
 
 
 
 
 
 
OZNAM O ZÁPISE

Pozývame všetky deti a ich rodičov na zápis do Materskej školy Čab,

ktorý sa bude konať  9. - 10. mája 2017 v čase od 11.00 - 16.00 hod.

K zápisu je potrebné priniesť:

  1. vyplnenú žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie
  2. potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ od lekára pre deti a dorast 
  3. rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

Bližšie tu

 

 
Pozývame všetky deti vo veku od 2 do 6 rokov 
na hudobné predstavenie Simsalala,
ktoré sa bude konať dňa
12.04.2017 o 8.15 hod. v Materskej škole Čab.
Vstupné je 2,- €
Prosíme priniesť deťom prezúvky.
 
 
 
 
 
 
Pozývame všetky deti vo veku od 2 do 6 rokov 
na interaktívne divadené predstavenie Psíček a mačička,
ktoré sa bude konať dňa
11.04.2017 o 10.30 hod. v Materskej škole Čab.
Vstupné je 2,- €
Prosíme priniesť deťom prezúvky.
 
 
Prosíme Vás, oslovte svoju rodinu, priateľov i známych a prispejte tak deťom materskej školy svojimi 2% dane z príjmu a skvalitnite im tak pobyt v našej materskej škole.
 
Tlačivá pre zamestnancov ( Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu) prineste do MŠ Čab.
 
Údaje o OZ pre účely daňového priznania pre fyzické a právnické osoby:
 
OBCHODNÉ MENOZdruženie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
IČO: 42211808
ADRESA: ČAB 57, 95124 NOVÉ SADY
 
Ako postupovať pri poukázaní dane z príjmu nájdete tu
 
 
ĎAKUJEME Vám!

Marec mesiac knihy oslavujeme aktivitami s knihami

O FAŠIANGOVÝCH OBYČAJOCH SA DETI DOZVEDELI NA VÝCHOVNOM KORCETE V NITRIANSKEJ SYNAGÓGE

 

 

 

FAŠIANGY SME OSLÁVILI KARNEVALOM V MATERSKEJ ŠKOLE

 

Všetky masky sa dobre zabavili, občerstvili sa pri malom občerstvení. všetci účastníci si na záver zaslúžili sladkú odmenu a veru padal aj cukríkoví dážď :)

 

Tretí krát už rodičia našich detí organizovali Škôlkarsky ples.Dámy v plesových róbach a elegantní páni sa              20. januára 2017 od 19. 00 výborne zabávali v Kultúrnom dome v Čabe. Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli k organizácii plesu akou koľvek formou. Výťažok bude venovaný na dovybavenie tried hračkami a didaktickými pomôckami. Veríme, že táto pekná tradícia zostane a my sa opäť o rok budeme dobre zabávať na 4.Škôlkarskom plese.

 

 

 

 Divadlo Slniečko nám zahralo  rozprávku O kucúrovi v čižmách.  vyskúšali sme si aj bábky -  marionety.

 

 

 Navštívil nás žonglér, ktorý nám  nielen ukázal svoje žonglérske kúsky, ale sa nás ich pokúsil aj naučiť

 

 

 

POZVÁNKA

pozývame rodičov, priateľov a ľudí dobrej vôle na

3. Škôlkarsky ples, ktorý sa bude konať 20.januára 2016.

  Lístky sú v predaji

  v Materskej škole

  od 15.30 - 16.30 hod.

  u p. Uhrákovej.

   Tešíme sa na Vás!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozývame rodičov a starých rodičov

na Vianočnú besiedku,

ktorá sa bude konať

15.decembra 2016

v triede materskej školy.

Tešíme sa na Vás!

 

 

POZVÁNKA

  Pozývame starých rodičov na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starsím, 

  ktoré sa uskutoční 19.10.2016 o 16.00 hod v materskej škole.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

Riaditeľstvo Materskej školy Čab oznamuje rodičom, že školský rok 2016/2017 zahájime v pondelok 05.09.2016.

Prevádzka v materskej škole bude v tento deň od  6.30 do 12.00 hod. s desiatou, bez podania obeda.

Deťom je potrebné priniesť papuče a náhradné oblečenie (všetko podpísané).

Tešíme sa Vás!

 

 

 

 

 

   Ďakujeme všetkým rodičom

a priateľom školy

za podporu

a pomoc

počas celého školského roka.

Prajeme všetkým krásne,

slnečné leto

a tešíme sa opäť v septembri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOPlist